MUDr. PAVEL MAUN

Ordinace internisty a praktického lékaře pro dospělé

Kontaktujte nás:
221 715 244

COVID-19

1. CO TO JE ZA NEMOC A JAK SE PŘENÁŠÍ?

COVID-19 je virové onemocnění přenášející se z člověka na člověka kapénkami při kýchnutí nebo dotykem kontaminovaných povrchů.

1.1 Jak se to chová v organismu člověka?

 • Virus napadá zejména plíce, kde se množí, a v případě těžšího průběhu způsobuje významné život ohrožující změny.

2. JAK SE TOMU MŮŽU VYHNOUT?

2.1 Režimová opatření

 • Omezit styk s lidmi, zůstávat doma a častěji si mýt ruce.
 • Nesahat si rukama do očí (promnutí a podobně), do úst či nosu.
 • V obchodě platit bezkontaktně, POZOR při zadávání PIN požívat rukavice (pozn.: ještě jsem neviděl desinfikovat platební terminál).
 • Na ulici nejíst a nepít.

2.2 Bariérová ochrana

 • Nosit roušku nebo šátek přes nos a ústa, po 4-6 hodinách vyměnit.
 • Nosit jednorázové rukavice – pravidlo dotyku: ke všem povrchům venku se chovám jako ke kontaminovaným, po příchodu domů opatrně sejmout rukavice z vnitřní strany a vyhodit.
 • Věci, o kterých mám pocit, že jsem otřel v obchodě či dopravním prostředku, uložit od ostatních stranou na dobu 72 hodin.

2.3 „Chemická“ ochrana

 • Při příchodu domů si důkladně omyji ruce a použiji desinfekční přípravek, precizně ho vetřu do kůže rukou a nechám bez otírání čímkoli zaschnout.

3. JAK POZNÁM, ŽE TO MÁM?

Nepoznám, můžu mít obyčejnou chřipku, angínu, nebo nachlazení.

3.1 Jsem ohrožená skupina?

 • Ohroženou skupinou jsou senioři, starší dospělí s rizikovými faktory (cukrovka, vysoký krevní tlak, obezita, chronické plicní onemocnění), pacienti po onkologické léčbě nebo s poruchou imunity. 

3.2 Nejčastější příznaky

 • Kašel (suchý nebo s vykašláváním), dušnost nebo zvýšená teplota.

3.3 Testování

 • Testování se k 23.3.2020 provádí u osob s dušností, která nutí dýchat v klidu více než 30 dechů za minutu, při teplotě nad 39°C, nebo u těch, které lékař bude považovat za podezřelé z těžšího průběhu.
 • Testování na vlastní žádost bez významných klinických příznaků se provádí na určených odběrových místech pro samoplátce za úhradu – více Vám poradí operátor na lince 1212.

4. CO MÁM DĚLAT, KDYŽ MÁM PODEZŘENÍ NA COVID 19?

Telefonicky nebo nejlépe e-mailem informovat lékaře, zachovat klid a chovat se tak, jako bych byl nakažen (vizte níže).

4.1 Režimová opatření nemocného a ochrana členů rodiny

 • Izolovat se od ostatních členů rodiny, při teplotě Paralen 500mg 1-1-1, klidový režim, dostatečný denní příjem tekutin 2,5-3 litry.

4.2 Musím do špitálu?

 • V případě standardního průběhu (tj. kašel a teplota) nemusíte.

4.3 Za jak dlouho budu úplně zdravý

 • Odhadem za 3-4 týdny

5. CO NEMÁM DĚLAT V PRŮBĚHU NEMOCI

 • Nesportujte, nenavštěvujte příbuzné, nepijte alkohol a nekuřte.

6. CO MÁM DĚLAT, AŽ SE UZDRAVÍM – REKONVALESCENCE

 • Postupně zařaďte do svého režimu krátké procházky s ohledem na platná mimořádná karanténní opatření.

Aktuální informace o COVID-19 naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/