MUDr. PAVEL MAUN

Ordinace internisty a praktického lékaře pro dospělé

Kontaktujte nás:
221 715 244

Manažerská prohlídka

Manažerská prohlídka je zaměřena na identifikaci důležitých rizikových kardiovaskulárních faktorů, ke kterým patří obezita, hypertenze, diabetes mellitus a poruchy metabolismu tuků. Ve specializované části ověřuje manažerská prohlídka srdeční funkce a stanovuje míru trénovanosti jedince. Manažerská prohlídka dále v rámci onkologické prevence obsahuje vyšetření se zaměřením na výskyt melanomu, rakoviny tlustého střeva, prostaty, ledvin, jater, žlučníku a štítné žlázy. Manažerská prohlídka je vhodná pro klienty, kteří nemají dostatek volného času na prevenci a je osvědčeným zdravotním benefitem pro pracovníky velkých firem.

Obsah prohlídky: Interní vyšetření, spirometrie, EKG, SONO břicha, SONO štítné žlázy, Duplexní SONO karotid, ECHO, ERGOMETRIE, nad 45 let test na OK, ženy nad 45 let odesíláme na mamografické, muže nad 50 let na urologické vyšetření.

Obsah krevních testů: FW, urea, kreatinin, krevní obraz, celkový bilirubin, ALT, AST, GMT, kyselina močová, glykémie, cholesterol, triglyceridy, PSA (muži po 45 letech věku), moč + sediment.

Příprava: nalačno (6-8 hodin lačnění), dostatečná hydratace nesycenou vodou, sportovní obuv.

Doba trvání prohlídky: 60 minut. Výsledek prohlídky odesíláme poštou do 14 pracovních dnů s laboratorním nálezem.

Doporučená frekvence manažerské prohlídky: á 1 rok.

Doplňkové služby: V případě klinické potřeby vystavujeme žádanku ke specialistům (kardiologie, neurologie, ORL, oční a další).

Cena prohlídky: 9 000,- Kč.

Odběry – vysvětlivky: FW sedimentace (záněty, systémová onemocnění), CRP (akutní záněty, revmatická onemocnění, nádory), urea, kreatinin (vyšetření zaměřená na onemocnění ledvin), krevní obraz (nemoci krve – leukémie, chudokrevnost, poruchy krvácivosti apod.), celkový bilirubin, ALT, AST, GMT (vyšetření jaterních funkcí, diagnostika zánětů a jiného postižení jater), kyselina močová (riziko onemocnění dny), glykémie (diagnostika cukrovky), cholesterol, triglyceridy, (záchyt hyperlipidémie jako významného rizikového faktoru), PSA(záchyt rakoviny prostaty), moč + sediment (onemocnění ledvin a močových cest).

Test na OK – vysvětlivky: Test na zjištění skrytého (okultního) krvácení ve stolici, které se může objevovat v souvislosti s nádorem tlustého střeva.

Ergometrie – vysvětlivky: Ergometrie je komplexní vyšetření kardiovaskulárního systému poskytující zásadní informace o reakci těla na zátěž. Technicky probíhá jako jízda na rotopedu s postupně se zvyšující zátěží, přičemž je zaznamenáváno EKG a parametry krevního tlaku. Ergometrie se používá k verifikaci ischemické chorobě srdeční (nejčastější příčina úmrtí v civilizovaných zemích), arytmií, nepřiměřené hypertenzní reakci a míře trénovanosti jedince. Z těchto důvodů je ergometrie jako nezastupitelná metoda používána v kardiologii, pracovním lékařství i sportovní medicíně.

Spirometrie – vysvětlivky: Spirometrie patří k důležitým vyšetřovacím metodám funkce plic, při které se analyzují objemy a průtoky zejména vydechovaného vzduchu. Na základě tohoto vyšetření je možné diagnostikovat sníženou kapacitu – tzv. restrikční poruchu (např. plicní fibróza, pneumokonióza), sníženou rychlost proudění – tzv. obstrukční poruchu (astma bronchiale) nebo kombinaci obou poruch (CHOPN).

OBJEDNAT MANAŽERSKOU PROHLÍDKU