MUDr. PAVEL MAUN

Ordinace internisty a praktického lékaře pro dospělé

Kontaktujte nás:
221 715 244

Očkování dospělých

Základním principem fungování živého organismu je udržení stálosti vnitřního prostředí, homeostázy, ve které probíhají všechny životní procesy optimálním způsobem.  Homeostáza je permanentně narušována jak faktory zevního prostředí (infekční organismy), tak faktory vnitřní proměny organismu (stárnutí a zánik vlastních buněk). Bez ohledu na charakter poškozujícího podnětu, reaguje tělo obrannou komplexní reakcí – zánětem, s cílem nastolit rovnováhu. Imunitní soustava a její aktivita v ní zaujímá významné postavení.

Imunitní reakce je komplikovaný proces a genetická dispozice každého jedince je nepopiratelná. Významnou roli hraje v časném dětském období osidlování trávicí trubice přirozenou mikroflórou, která zesiluje bariérové funkce střeva a optimalizuje nastavení systémové imunity. Kromě vrozené dispozice je dnes prokázáno, že individuální obrannou reaktivitu ovlivňují i faktory získané formou celoživotního „promořování“ při kontaktu člověka s infekčními podněty, zvláště virového původu. Zatímco v mládí dominují rychlé obranné reakce, ve stáří převažují tlumivé regulační mechanismy, které mají omezit organismus poškozující zánět.

Prospěšnost aktivní imunizace v raném věku je jednoznačná. Její aplikace vedla k vymýcení pravých neštovic a úspěšné kontrole celé řady infekčních onemocnění sužujících lidstvo mnohá století s vysokou úmrtností. Patří k nim dětská obrna, černý kašel, tetanus, vzteklina a záškrt. Vývoj vakcinace dokázal pozitivně ovlivnit další infekční nemoci, jako je TBC, chřipka, virová hepatitida A i B, pásový opar, papilomaviry, zarděnky, spalničky, klíšťová encefalitida, hemofilové infekce, pneumokokové infekce, cholera, žlutá zimnice a coxakie viry. V experimentálním vývoji je vakcína proti hepatitidě C. Moderní technologie a výzkum principů vakcinace dává velikou šanci k objevu vakcinace proti autoimunitním onemocněním, jako je například Alzheimerova a Parkinsonova nemoc.

Prospěšnost aktivní imunizace v dospělém věku a stáří, kdy dochází ke snižování protektivních hladin protilátek z dětství, je nepochybně přínosná. Posilující vakcinací se snižuje se pravděpodobnost onemocnění a minimalizují se komplikace. Při srovnávání imunologického potenciálu mladých a dlouhověkých jedinců byla společná právě schopnost včas a dostatečným způsobem reagovat na antigenní podnět. Z tohoto důvodu je pro Vás připraveno doporučení vakcinace podle věku – viz tabulka níže.

Zdarma je u zdravých klientů vakcína proti tetanu (Vacteta) kdykoli je nutné a chřipka (Vaxigrip) nebo pneumokokové infekce (Prevenar 13) po 65 letech věku.

Aplikaci nehrazených vakcín si účtujeme dle ceníku ordinace. Další, speciální očkování ke vztahu k pracovnímu (cestovatelskému) riziku nebo chronickému onemocnění, včetně aktuální ceny vakcín je možné poptat na e-mailu: ordinace.skalmed@gmail.com

 

50 let a poté á 10 let tetanus, černý kašel, záškrt Boostrix
50 let á 5 let klíšťová encefalitida FSME
50 let spalničky, zarděnky, příušnice MMR
pásový opar Zostavax
60 let á 1 rok chřipka Vaxigrip Tetra
65 let pneumokokové infekce Prevenar 13